Novinky

Letní soutěž v Pejskovicích !

LETNÍ SOUTĚŽ O BALÍČEK PAMLSKŮ V HODNOTĚ 500 Kč

Máme tu další soutěž přichystanou ve spolupráci s Canipet.cz! Tentokrát jsme opět spojili hlavy dohromady a vytvořili něco opravdu speciálního – možnost namíchat si vlastní balíček pamlsků v hodnotě 500 Kč! (Platí pouze na značky Chewies, Soopa Pets, Dokas a Yummeez.)

Na to, abyste se zúčastnili nepotřebujete udělat nic speciálního! Na Instagramu stačí, když nám do komentářů napíšete váš oblíbený povel a váš ideální balíček pamlsků, začnete sledovat náš profil a přesdílíte náš příspěvek na vašich stories.

Na Facebooku to není o nic složitější. Budeme od vás potřebovat, abyste nám do komentářů napsali váš oblíbený povel a váš ideální balíček pamlsků, označili v komentářích svého známého, a nakonec sledovali naši stránku!

Jak je u nás zvykem, rádi jsme poslem dobrých zpráv, a tak má šanci na výhru jeden člověk na Instagramu a jeden na Facebooku! To znamená, že výhry budou dvě! Budeme se těšit na vaši účast a na výherce, kterého oznámíme na našich stories ve specifikovaná den a čas, který časem zveřejníme.

Pravidla soutěže naleznete zde!

Pravidla letní soutěže

Pravidla soutěže

O vlastní balíček pamlsků v hodnotě 500Kč (platí pouze na značky Chewies, Soopa Pets, Dokas a Yummeez).

 

(dále jako „Pravidla“)

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. Pořadatelem soutěže PEJSKOVICE, s.r.o. se sídlem Jiráskova 656, 250 82 Úvaly IČO 08062641 zapsaná pod spisovou značkou
  C 312338 u Městského soudu v Praze (dále jako „pořadatel“).

 

Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: starosta@pejskovice.cz, +420299140139

 1. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže o vlastní balíček pamlsků, který si výherce sám poskládá, v hodnotě 500Kč (platí pouze na značky Chewies, Soopa Pets, Dokas a Yummeez), kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

 

 1. Pořadatel tímto prohlašuje, že:
 • soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook / Instagram a nijak s ní nesouvisí;
 • společnosti Facebook / Instagram vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.

 

 1. PODMÍNKY ÚČASTI
 1. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:
 • věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 15 let;
 • adresa pro doručování v České republice nebo na Slovensku;
 • soutěžící musí mít při účasti v soutěži osobní profil na sociální síti Facebook / Instagram;
 • dodržování podmínek sítě Facebook / Instagram po celou dobu trvání soutěže.

 

 1. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.

 

 1. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.

 

 1. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY
 1. Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání pro Facebook: ​
 • Napiš nám do komentářů tvůj oblíbený povel a napiš nám tvůj ideální balíček pamlsků.
 • Označ svého kamaráda.
 • Sleduj naši stránku!

 

 1. Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání pro Instagram: ​
 • Napiš nám do komentářů tvůj oblíbený povel a napiš nám tvůj ideální balíček pamlsků.
 • Sdílej náš příspěvek ve stories.
 • Sleduj naši stránku!

 

 

 1. Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění příspěvku o konání soutěže od 25. 8. 2023 do 4. 9. 2023 do 23:59 hod. Výherce pořadatel vyhlásí 11. 9. 2023 na obou sociálních sítích.

 

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:
 • o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo
 • nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo
 • v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.

 

 1. Soutěž má 2 výherce, každý z nich získá tuto výhru: Balíček pamlsků v hodnotě 500Kč, který si výherce sám poskládá (platí pouze na značky Chewies, Soopa Pets, Dokas a Yummeez).  Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.

 

 1. Výherci soutěže budou vylosováni náhodně pomocí nástroje https://www.randompicker.com/

  Případně

Výherci soutěže budou vybráni pořadatelem podle toho, zda a jak splnili zadání soutěže. Výběr výherců je na uvážení pořadatele.

 

 1. Po vyhlášení výherců tento výherce kontaktuje pořadatele takto: napíše mu do zprávy na Facebooku / Instagramu
  a sdělí mu údaje potřebné pro předání výhry. Pokud se výherce pořadateli tímto způsobem nepřihlásí ani do 3 dní od vyhlášení výsledků soutěže, provede pořadatel do 3 dní nový výběr/losování výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce nebo si výhru ponechá pořadatel.

 

 1. Pokud výherce výhru odmítne, provede pořadatel do 3 dní nový výběr/losování výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce nebo si výhru ponechá pořadatel.

 

 1. Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění́.

 

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.

 

 1. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA
 1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.

 

 1. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:
 • pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Facebook / Instagram, emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo (u výherců);
 • pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;
 • právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);
 • pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);
 • pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících předat pouze smluvním partnerům, kteří s ním spolupracují na soutěži, zejména obchodní společnosti Canipet s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.canipet.cz, se sídlem Ve žlíbku 1800/77, 19300 Praha 9, identifikační číslo: 17982812, IČ: 17982812 DIČ: CZ17982812

případně smluvním partnerům, kteří pro pořadatele zajišťují marketingové, IT, účetní a právní služby;

 • soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.

 

Kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů (zaměstnanec, pověřenec pro ochranu osobních údajů): Mgr. ALEŠ MRIŠA, e-mail: starosta@pejskovice.cz

 

 1. V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.

 

 1. Vzhledem k tomu, že výherní příspěvek (příspěvky) má povahu díla chráněného autorským zákonem, výherce zapojením do soutěže potvrzuje, že je autorem příspěvku a/nebo má k němu veškerá potřebná autorská práva, a uděluje souhlas s jeho použitím (tj. uděluje pořadateli k příspěvku bezplatnou, časově a územně neomezenou licenci) tímto způsobem:
 • Zveřejnění na webových stránkách pořadatele pejskovice.cz v plném rozsahu.
 • Zveřejnění příspěvku (zejména stories) na sociálních sítích pořadatelem o tom, jaké soutěžní příspěvky pobavily nebo zaujaly.
Výhodná doprava s DPD PICKUP

 

 

 

Všechny vaše objednávky pro vaše miláčky si můžete během měsíce srpna a září nechat doručit se službou DPD PICKUP za zvýhodněnou cenu 29,- Kč !