O chlup lepší nákupy!

Seznam základních povelů, které by váš čtyřnohý chlupáč měl umět.

Základní psí povely aneb co by váš pes měl umět

Každý pes je jiný. Zatím co jeden zvládne výcvik na jedničku, druhý bude k osvojení povelů potřebovat více času. Přesto by každý čtyřnohý chlupáč měl projít alespoň základním výcvikem, který zajistí jeho poslušnost a ovladatelnost. Jaké základní povely by váš pes měl umět? A jak je naučit? Podívejte se na výcvik psa krok za krokem a vyvarujte se běžných začátečních chyb při výcviku.

Výcvik psa

Základní pravidla výcviku

Kdy začít s výcvikem psa? Samozřejmě platí, že čím dříve, tím lépe, ale i dospělého psa naučíte novým kouskům. S výcvikem se bezprostředně pojí také výchova, kdy by pes měl mít od začátku jasný směr a vědět, kdo je vůdcem smečky. Trpělivé vysvětlování, jasná pravidla a konzistentní trénink jsou klíčem k úspěchu v podobě harmonického soužití.

Jaké základní principy při výcviku psa platí:

  • Učitel je pouze jeden. Psa by měl cvičit pouze jeden člen rodiny, na jehož požadavky, nároky i hlas si pes zvykne.
  • Jasné a jednotné pokyny. Dopředu si naplánujte, co a jak budete psa učit. Nikdy neměňte názvy povelů nebo gest využívaných při nácviku jednotlivých povelů.
  • Krátké a intenzivní tréninky. Nenuťte psa trénovat dlouhé hodiny vkuse, postačí vám pět minut, po kterých by měla následovat aktivní pauza. Myslete na to, že cvičení by měla být zábava pro vás i psa. Také se snažte cvičit (alespoň ze začátku) v klidném prostředí.
  • Trpělivost a důslednost. Vždy trvejte na zadaném povelu, jinak brzy začne chlupáč ovládat vás, a ne vy jeho. Nezapomínejte na pravidelnost, opakování je totiž matka moudrosti.
  • Absence fyzických trestů. Za žádných okolností psa nikdy fyzicky netrestejte!!! Tyto hrubé metody jsou neúčinné a vedou k bázlivosti psa. Pokud nemáte náladu na cvičení, raději den vynechejte, stejně tak to platí i v případě, že se pejskovi v daný den nedaří.
  • Odměňujte. Nemusí se jednat nutně o pamlsky (u nich využijete speciální pamlskovník), stejně účinné je i pohlazení, pochvala nebo oblíbená hračka. Každý správně splněný povel by měl mít svou odměnu.

Základní povely

Každý pes by měl umět několik základních povelů, které využijete v běžných situacích. Patří sem:

Povel dej pac

Pravděpodobně prvním povelem, jenž má tendence většina z nás učit, je dej pac. K vykonání tohoto povelu je ale potřeba, aby pes uměl nejprve povel sedni.

Jak psa povel správně naučit? Uchopte do dlaně voňavý pamlsek a sevřete ruku v pěst. Tu podržte před psem, nejlépe v úrovni hrudi. Aby se pes dostal k pamlsku, bude kromě čenichu využívat i své tlapky. Proto v moment, kdy ji použije vyslovte povel „dej pac“ a dlaň rozevřete. Je dobré střídat ruce, aby se i pejsek naučil, kterou packu má použít.

Pozor! Při tréninku neuchopujte psa za tlapu a nedržte ji. Vnímá to jako trest, který mu může celý povel a výcvik znepřátelit.

Povel sedni

Základní povel pro psa, který by měl každý chlupáč bez problémů zvládnout.

V pozici ve stoje opatrně psovi zatlačíme na záď, nejlépe na místo mezi slabinami a ocasem. Opakujeme při tom povel „sedni“. Po provedení jej ihned pochvalte. Je třeba pokyn několikrát zopakovat, kdy postupně zmírňujeme tlak na psovu záď. Od pomoci upustíme, pokud začne sedat sám.

Povel ke mně

Tento povel slouží k přivolání psa. Při zvolání povelu „ke mně“ by se měl co nejrychleji a nejkratší cestou vydat k vám. Pokud s povelem začínáte u štěněte, nejprve ho naučte dobře poslouchat na jméno. Stejně tak je vhodné zpočátku používat stopovací vodítko, kterým můžete udat směr. Trénink by měl vždy probíhat v klidném prostředí. Motivací může být oblíbená hračka nebo pamlsek. Po ukončení by vždy měla následovat kratší hra, díky které si povel spojí s něčím zábavným a bude jej rád opakovat.

Povel lehni

Povel „lehni“ je jedním ze základních povelů, který využijete například u veterinárního lékaře. K jeho tréninku dochází až poté, co pes umí povel sedni.

Po posazení psa opatrně vezmeme jeho přední tlapy a položíme je na zem. Druhou rukou jej lehce zatlačíme v kohoutku a vyslovíme povel. Jakmile psa položíme a odděláme ruce, měla by následovat velká pochvala. Postupně se snažíme o co největší samostatnost psa.

Povel zůstaň

V určitých situacích vám přijde vhod, kdy váš pes bude umět v klidu zůstat sedět či ležet na místě. Tyto dva povely by tak měly předcházet tréninku povelu „zůstaň“.

Nejprve psa posadíme nebo položíme a zadáme povel, aby zůstal. Můžete využít i gesto rukou, kdy zvednete celou dlaň ve smyslu „stop“. Poté poodejděte o pár kroků vzad. Pokud pes čeká, přivolejte ho k sobě a odměňte. Jakmile povel zvládne, zkoušejte větší vzdálenost, měňte prostředí, pohybujte se, schovejte se za strom. Když pes na místě nevydrží, vrátíme se a povel zadáme znovu. Nikdy jej nekárejte. K pochopení povelu může pomoci i vodítko.

Na místo

Vhod vám přijde rovněž povel „na místo“. Tento povel psa naučíte tak, že jej pošlete na předem určené místo (například pelech) s pomocí pamlsku. Jakmile na místo pes vstoupí, odměňte jej. Při učení tohoto povelu uplatníte i gesto, kdy vztyčíte prst a ukážete na místo, kam má pes jít.

Povel nesmíš

Občas se stane, že se chlupáč pustí do nějaké činnosti, která nám není zrovna po chuti. V takovém případě můžete využít povel „nesmíš“, kdy chcete, aby okamžitě přestal v nějaké činnosti. Podobně můžete využít i povel „fuj“. Někdy je vhodné povel doplnit pokynem „pusť“.

Výchova psa

Ostatní povely

Někteří pejsci jsou šikovnější a se svými páníčky tvoří sehrané duo. Pokud je to i váš případ, můžete svého chlupáče naučit i dalším zajímavým a zábavným trikům, které využijete spíše u psích sportů nebo pro pobavení svého okolí. Mezi tyto povely může patřit panáčkování, aport, přinesení věci, štěkání na pokyn, otočka, překul, popros, úklona nebo slalom mezi nohama.